Posted by: bankbow | กรกฎาคม 14, 2010

กำหนดการรับตรงม.ข.

 • กำหนดการสอบตรง ม.ข.

  กำหนดการสอบตรง(โควตา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อังคารที่ 20 ก.ค. 53 วันสุดท้ายของโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อังคารที่ 10 ถึง
  อังคารที่ 31 ส.ค. 53
  นักเรียนสมัครสอบวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครและศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์)
  อาทิตย์ที่ 15 ถึง
  อังคารที่ 14 ส.ค. 53
  รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 3/2553ทาง Website http://www.niets.or.th โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
  พุธที่ 1 ถึง
  อังคารที่ 7 ก.ย. 53
  – ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ยกเว้นข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครและศูนย์สอบ)
  – โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2554
  พฤหัสฯที่ 2 ก.ย. 53 -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
  พุธที่ 6 ต.ค. 53 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th , http://reg2.kku.ac.th) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  เสาร์ที่ 9 ถึง
  อังคารที่ 12 ต.ค. 53
  ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  จันทร์ที่ 1 ถึง
  จันทร์ที่ 8 พ.ย. 53
  โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ http://reg2.kku.ac.th แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ฯ
  เสาร์ที่ 6 ถึง
  จันทร์ที่ 8 พ.ย. 53
  สอบข้อเขียน (วิชาหลัก ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เสาร์ที่ 13 ถึง
  อาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 53
  – สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)
  – สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม
  – สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
  – ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา)- สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ)
  ศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 53 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website http://www.kku.ac.th)
  – ประกาศผลคะแนนรายวิชาหลัก เป็นรายบุคคล ผ่าน Website http://www.kku.ac.th
  จันทร์ที่ 13 ธ.ค. 53 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ทาง Website http://www.kku.ac.th)
  พฤหัสฯที่ 16 ถึง
  ศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 53
  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
  ศุกร์ที่ 24 ถึง
  อาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 53
  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
  อังคารที่ 28 ธ.ค. 53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://www.kku.ac.th
  อังคารที่ 4 ถึง
  พุธที่ 12 ม.ค. 54
  ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website http://www.kku.ac.th
  ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 54 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พุธที่ 9 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission

หมายเหตุ

-ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

-มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660 หรือ โทร. 043- 202222-9 ต่อ 12050

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่